Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 25.06.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że w dniu 22.06.2020 r. (data wpływu) wniesiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze odwołanie od decyzji Burmistrza Bytomia Odrzańskiego o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.4.2021 z dnia 07.06.2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Wierzbnica, gmina Bytom Odrzański”.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 25.06.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 /-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości