Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 1 czerwca 2021 roku

Nasz znak: PP.6733.4.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Jerzego Klimczaka przedstawiciela Przedsiębiorstwa Projektowego „ELPLAN” Al. Konstytucji 3 Maja 15, 65-805 Zielona Góra - działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zawiadamiam, że dnia 21 maja 2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej SN-20 kV i złącza kablowego SN-20 kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej „Wierzbnica A” na działkach nr 1377/4 i 1377/5 w obrębie Wierzbnica gm. Bytom Odrzański”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości