Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 07.06.2021 r.

Nasz znak: OS.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 20 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 123/3 i 123/4, obręb 0006 Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie”, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4220.356.2021.SL z dnia 28.05.2021 r. (data wpływu: 28.05.2021 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.9022.4.5.2021 z dnia 27.05.2021 r. (data wpływu: 28.05.2021 r.), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze nr WR.ZZŚ.7.435.144.2021.MN z dnia 19.05.2021 r. (data wpływu: 21.05.2021 r.), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 07.06.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 21.06.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się, złożenie wniosków dowodowych przez strony: 28.06.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości