Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 20 maja 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz.741) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735), zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. - ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,decyzję nr PP.6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na części działek nr: 107/24, 152, 88/4, 286/2, 275/2, 157, 161/3, 88/8,  9/2, 90/4, 363, 75/1, 153, 86/2, 86/1, 32, 26/4, 23, 73, 289/1 i na działkach nr: 89/1, 173/1, 281/1, 281/2, 198/33 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański oraz na części działek nr: 162/2, 161, 33/5, 14/1 i na działce nr 162/3 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości