Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 23 kwietnia 2021 roku

Nasz znak: PP.6733.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – ul.Żelazna 59A, 08-848 Warszawa,decyzję nr PP.6733.2.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obiektu Nadzoru Wodnego Bytom Odrzański z przyległym portem na części działek nr: 278/1, 279/1, 273/4, 297/2 i 273/7 w Bytomiu Odrzańskim.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości