Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 23 marca 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Antoniewicza – przedstawiciela Biura Usług Technicznych „RAK” Aleksandra Rak – ul. Szkolna 8, 64-212 Siedlec – działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zawiadamiam, że dnia 17 marca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach nr: 107/24, 152, 88/4, 286/2, 275/2, 157, 161/3, 88/8, 89/1, 89/2, 90/4, 363, 75/1, 173/1, 153, 86/2, 86/1, 32, 26/4, 23, 73, 281/1, 281/2, 289/1, 198/33 w obrębie Bycz oraz działek nr: 162/3, 162/2, 161, 33/5, 14/1 w obrębie Królikowice gm. Bytom Odrzański”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości