Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 8 marca 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – ul.Żelazna 59A, 08-848 Warszawa, dnia 1 marca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa instalacji elektrycznych i teleelektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obiektu Nadzoru Wodnego Bytom Odrzański z przyległym portem na działkach nr: 278/1, 279/1, 273/4, 297/2 i 273/7 w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

278/1, 279/1, 273/4, 297/2 i 273/7 
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości