Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 19 lutego 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.1.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Arkadiusza Antoniewicza – przedstawiciela Biura Usług Technicznych „RAK” Aleksandra Rak – ul.Szkolna 8, 64-212 Siedlec – działającego w imieniu i na rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul.Ku Słońcu 34, 71-080, zawiadamiam, że dnia 3 lutego 2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr 173/1, 75/1 oraz na części działki nr 286/2 w obrębie Bycz gm. Bytom Odrzański”.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości