Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 15 lutego 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.20.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 15 lutego 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał, na rzecz Pana Marka Krawca – ul.Konopnickiej 9, 67-115 Bytom Odrzański, decyzję nr PP.6733.20.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 200 m na działkach nr: 35/21
i 35/22 obręb gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 219 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości