Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 20 stycznia 2021 roku

 

Nasz znak: PP.6733.19.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 20 stycznia 2021 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - ul.W.Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję nr PP.6733.19.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63 dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 286/2, 272/1, 388/3 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości