Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 21 stycznia 2021 r.

Nasz znak: ZP.062.5.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 poz. 1378),  informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Bytom Odrzański na lata 2016-2023”

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości