Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 1 grudnia 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.17.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 1 grudnia 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Gminy Bytom Odrzański, decyzję nr PP.6733.17.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i kablem zasilającym przepompownię na działkach nr: 183/108, 183/113, 183/107
i części działek nr: 239/2, 239/3, 292, 263/1, 289/1, 286/2, 183/124 obręb Bycz
gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości