Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 2 kwietnia 2020 roku

 

Nasz znak: PP.6733.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256), zawiadamia się, że w dniu 2 kwietnia 2020 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał, na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 66-775 Zielona Góra, decyzję nr PP.6733.3.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa sieci elektroenergetycznych Sn-20kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 (12/20kV), nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2, stacji transformatorowej SN/nn na częściach działek nr 33/1, 33/4, 33/5, 161, 341/1, 204/2, 204/1 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej Sn-20kV na działkach nr 33/1, 33/4, 33/5, 31, 161, 10, 6/1, 4/1, 28/4, 28/3, 341/2, 341/1, 33/4 obręb Królikowice gm. Bytom Odrzański i działce nr 378 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 221 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Sadowa 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości