Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 13.12.2019 r.

 Nasz znak: OS.6220.4.2019

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa czterech elektrowni słonecznych Bycz I-IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 35/19 (obręb Bycz) o mocy do 4 MW (4 x 1 MW) w miejscowości Bycz, gmina Bytom Odrzański”, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4300.33.2019 z dnia 31.05.2019 r. (data wpływu: 04.06.2019 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ. 4220.282.2019.KS z dnia 14.06.2019 r. (data wpływu: 17.06.2019 r.), Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RZŚ.435.679.2019.NR z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu: 22.08.2019 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4301.8.2019 z dnia 26.11.2019 r. (data wpływu: 02.12.2019 r.), postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4221.98.2019.KS z dnia 26.11.2019 r. (data wpływu: 27.11.2019 r.) , można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 222, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.

Obwieszczenie ogłoszono w dniu 13.12.2019 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości