Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 10 lipca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 10 lipca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Zakładu Usług Technicznych „EKOMONT” Robert Kołek – ul. Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól (działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.W. Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów) decyzję nr PP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ”Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100SDR11 po działkach nr 1345/4 i 1/28 (ul.Widokowa) w Wierzbnicy gm. Bytom Odrzański.

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości