Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

 

Bytom Odrzański, dnia 25 czerwca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2019 roku Burmistrz Bytomia Odrzańskiego wydał na rzecz Gminy Bytom Odrzański decyzję nr PP.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej przychodni zdrowia na potrzeby środowiskowego domu samopomocy na działce nr 592/1 przy ul.Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim”.

 W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości