Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 17 maja 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Pana Dariusza Chuchro „myDOMProjekt”
– ul.Pocztowa 11, 67-100 Nowa Sól – pełnomocnika Gminy Bytom Odrzański, że dnia 15 maja 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej przychodni zdrowia na potrzeby środowiskowego domu samopomocy na działce nr 592/1 przy ul.Ogrodowej
w Bytomiu Odrzańskim.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości