Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obwieszczenia OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 5 czerwca 2019 roku

 

Nasz znak: PP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz.U. z 2018r. poz.1945 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Usług Technicznych „EKOMONT” Robert Kołek – ul. Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól, działający w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. – ul.W. Bandurowskiego 16, 33-100 Tarnów, że dnia 28 maja 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100SDR11 po działkach nr 1345/4 i 1/28 (ul.Widokowa)
w Wierzbnicy gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości