Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Obrót Mieniem Komunalnym Ogłoszenia o wywieszeniu wykazu Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami, przeznaczonego do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami, przeznaczonego do sprzedaży

Email Drukuj PDF

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35, art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, ul. Sadowa 4, I piętro od 13.04.2021 r. do 04.05.2021 r.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia nieruchomości

 

ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

 

Termin złożenia wniosku zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt

1 i 2   ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

udziału

w

gruncie

 

 

lokalu

 

przynależności

 

Księga wieczysta nr

ZG1N/00065754/8

 

działka nr

457/10

 

symbol klasoużytku

(B)

tereny mieszkaniowe

 

 

0,0430

 

 

 

Lokal mieszkalny nr 5 położony
w budynku przy

ul. Cmentarnej 1

miasto

Bytom Odrzański

oraz udział wynoszący 0,14 w częściach wspólnych budynku
i nieruchomości.

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zbywaną nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Bytom Odrzański, przeznaczona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej.

Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

 

 

4.820,00

 

38.530,00

 

-

 

25.05.2021 r.

 

 

Bytom Odrzański, dnia 13.04.2021 r.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości