Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi aktualne
Przetargi aktualne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania& inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 97
2 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 155
3 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Wierzbnica w ramach realizacji projektu pn. Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 386
4 Rewitalizacja IV - Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych Tomasz Chmielewski 478
5 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrz." Tomasz Chmielewski 716
6 Wsparcie służb ratownictwa – dostawa średn. sam. ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze sprzętem Adrian Niżnikowski 565
7 Rozwój i poprawa stanu gminnej infr. drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Bytom Odrz. Adrian Niżnikowski 609
8 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański” Tomasz Chmielewski 401
9 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 327
10 Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 447
11 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja o wyborze oferty Tomasz Chmielewski 246
12 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja z otwrcia ofert Tomasz Chmielewski 296
13 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja o kwocie Tomasz Chmielewski 239
14 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - wyjaśnienia treści SWZ nr 2 Tomasz Chmielewski 173
15 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - wyjaśnienia treści SWZ Tomasz Chmielewski 179
16 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Tomasz Chmielewski 225
17 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 672
18 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja z otwarcia ofert Tomasz Chmielewski 261
19 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja o kwocie Tomasz Chmielewski 185
20 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 204
21 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 302
22 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Informacja z otwarcia ofert Tomasz Chmielewski 214
23 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Informacja o kwocie Tomasz Chmielewski 209
24 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 21052021 Tomasz Chmielewski 210
25 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III Tomasz Chmielewski 283
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości