Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi aktualne
Przetargi aktualne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Centrum Sportowe Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim – etap II Tomasz Chmielewski 95
2 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bycz gm. Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 189
3 Centrum Sportowe Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim – etap II Tomasz Chmielewski 259
4 Remont Ratusza w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 216
5 Modernizacja ul. Meblarskiej we wsi Wierzbnica gm. Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 454
6 PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W BYTOMIU ODRZAŃSKIM Tomasz Chmielewski 213
7 Wyposażenie żłobka Odrzańskie Skrzaty Tomasz Chmielewski 512
8 Ochrona Obszaru Natura 2000 – Park Nauk Przyrodniczych, korytarze ekologiczne, usuwanie gatunków obcych Tomasz Chmielewski 387
9 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Tomasz Chmielewski 340
10 Dostawa sprzętu IT dla Gminy Bytom Odrzański w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Tomasz Chmielewski 308
11 Zagospodarowanie parku miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury Tomasz Chmielewski 728
12 Zagospodarowanie rynku miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z robotami budowlanymi Tomasz Chmielewski 562
13 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim - postępowanie nr 3 Tomasz Chmielewski 603
14 Przetarg Zagospodarowanie rynku miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – etap I (woonerf) – roboty budowlane w zakresie branży drogowej Tomasz Chmielewski 526
15 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 536
16 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV - 2 Tomasz Chmielewski 419
17 Dostawa wyposaż. – Wsparcie służb ratow. tech. i przeciwpoż. na terenie gminy Bytom Odrz. (post. 2) Adrian Niżnikowski 736
18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 445
19 Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła Tomasz Chmielewski 1791
20 Wyrównywanie szans - budowa ul. Witosa Tomasz Chmielewski 1204
21 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 3 Tomasz Chmielewski 706
22 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 3 Tomasz Chmielewski 543
23 Centrum Sportowe Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2529
24 Dostawa wyposażenia – Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1076
25 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 588
26 Przebudowa budynku przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1333
27 Centrum Obsługi Pasażerów Tomasz Chmielewski 1019
28 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 547
29 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Tomasz Chmielewski 1143
30 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 2 Tomasz Chmielewski 866
31 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Tomasz Chmielewski 1236
32 Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkoły Podstawowej Tomasz Chmielewski 1617
33 Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 3128
34 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem Adrian Niżnikowski 1038
35 Infofmacja z otwarcia ofert: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 556
36 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania& inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 1067
37 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 806
38 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Wierzbnica w ramach realizacji projektu pn. Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 1093
39 Rewitalizacja IV - Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych Tomasz Chmielewski 1397
40 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrz." Tomasz Chmielewski 1331
41 Wsparcie służb ratownictwa – dostawa średn. sam. ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze sprzętem Adrian Niżnikowski 1157
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości