Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi aktualne
Przetargi aktualne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Dostawa wyposażenia – Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 151
2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 133
3 Przebudowa budynku przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 193
4 Centrum Obsługi Pasażerów Tomasz Chmielewski 179
5 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 161
6 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Tomasz Chmielewski 694
7 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 2 Tomasz Chmielewski 390
8 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Tomasz Chmielewski 682
9 Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkoły Podstawowej Tomasz Chmielewski 888
10 Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2019
11 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem Adrian Niżnikowski 444
12 Infofmacja z otwarcia ofert: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 224
13 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania& inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 626
14 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 428
15 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Wierzbnica w ramach realizacji projektu pn. Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 701
16 Rewitalizacja IV - Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych Tomasz Chmielewski 870
17 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrz." Tomasz Chmielewski 871
18 Wsparcie służb ratownictwa – dostawa średn. sam. ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze sprzętem Adrian Niżnikowski 699
19 Rozwój i poprawa stanu gminnej infr. drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Bytom Odrz. Adrian Niżnikowski 767
20 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański” Tomasz Chmielewski 541
21 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 460
22 Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Dworcowa w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 587
23 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja o wyborze oferty Tomasz Chmielewski 368
24 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja z otwrcia ofert Tomasz Chmielewski 413
25 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja o kwocie Tomasz Chmielewski 349
26 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - wyjaśnienia treści SWZ nr 2 Tomasz Chmielewski 285
27 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - wyjaśnienia treści SWZ Tomasz Chmielewski 297
28 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Tomasz Chmielewski 330
29 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 815
30 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja z otwarcia ofert Tomasz Chmielewski 375
31 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański - informacja o kwocie Tomasz Chmielewski 299
32 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chmielewski 297
33 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 411
34 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Informacja z otwarcia ofert Tomasz Chmielewski 325
35 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Informacja o kwocie Tomasz Chmielewski 313
36 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III - Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 21052021 Tomasz Chmielewski 327
37 Bytom Odrzański - Ratusz (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie pierwotnego założenia architektonicznego wejścia do obiektu obejmującego portyk - etap III Tomasz Chmielewski 390
 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości