Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi aktualne
Przetargi aktualne
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Wyposażenie żłobka Odrzańskie Skrzaty Tomasz Chmielewski 297
2 Ochrona Obszaru Natura 2000 – Park Nauk Przyrodniczych, korytarze ekologiczne, usuwanie gatunków obcych Tomasz Chmielewski 242
3 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Tomasz Chmielewski 203
4 Dostawa sprzętu IT dla Gminy Bytom Odrzański w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Tomasz Chmielewski 184
5 Zagospodarowanie parku miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury Tomasz Chmielewski 488
6 Zagospodarowanie rynku miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury wraz z robotami budowlanymi Tomasz Chmielewski 381
7 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim - postępowanie nr 3 Tomasz Chmielewski 396
8 Przetarg Zagospodarowanie rynku miejskiego w Bytomiu Odrzańskim – etap I (woonerf) – roboty budowlane w zakresie branży drogowej Tomasz Chmielewski 375
9 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 397
10 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV - 2 Tomasz Chmielewski 309
11 Dostawa wyposaż. – Wsparcie służb ratow. tech. i przeciwpoż. na terenie gminy Bytom Odrz. (post. 2) Adrian Niżnikowski 593
12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 331
13 Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła Tomasz Chmielewski 1567
14 Wyrównywanie szans - budowa ul. Witosa Tomasz Chmielewski 1064
15 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 3 Tomasz Chmielewski 618
16 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 3 Tomasz Chmielewski 426
17 Centrum Sportowe Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2283
18 Dostawa wyposażenia – Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 894
19 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 476
20 Przebudowa budynku przy ul. Nowe Miasto w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 1155
21 Centrum Obsługi Pasażerów Tomasz Chmielewski 904
22 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 445
23 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Tomasz Chmielewski 1028
24 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV – postępowanie nr 2 Tomasz Chmielewski 752
25 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Tomasz Chmielewski 1039
26 Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Szkoły Podstawowej Tomasz Chmielewski 1429
27 Budowa żłobka w Bytomiu Odrzańskim Tomasz Chmielewski 2660
28 Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem Adrian Niżnikowski 900
29 Infofmacja z otwarcia ofert: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 475
30 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania& inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap IV Tomasz Chmielewski 973
31 Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gminy Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 726
32 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w m. Wierzbnica w ramach realizacji projektu pn. Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański Tomasz Chmielewski 985
33 Rewitalizacja IV - Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych Tomasz Chmielewski 1275
34 Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrz." Tomasz Chmielewski 1188
35 Wsparcie służb ratownictwa – dostawa średn. sam. ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze sprzętem Adrian Niżnikowski 1021
 

Szukaj

Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości