Zmiana ogłoszenia: Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzański - przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic: Szerokiej i Młyńskiej

piątek, 27 marca 2015 10:22 Tomasz Chmielewski
Drukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 58172 - 2015 data 17.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel. 068 3884022.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: