Komisje Rady Miejskiej

środa, 15 września 2010 10:20 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

Lp. Nazwa Skład
1. Komisja Budżetu i Gospodarki

1. Dębicka Joanna – Przewodnicząca Komisji

2. Dobrychłop Ryszard

3. Dudziak - Michalska Aneta

4. Głowacka Maria

5. Hołobowicz Adrian

6. Lech Grzegorz – Wiceprzewodniczący Komisji

7. Telega Arkadiusz

2. Komisja Społeczna

1. Bruzi Dariusz – Przewodniczący Komisji

2. Gałąszczak Ewelina

3. Telega Arkadiusz – Wiceprzewodniczący Komisji

3. Komisja Rewizyjna

1. Bruzi Dariusz

2. Dębicka Joanna

3. Dudziak - Michalska Aneta – Wiceprzewodnicząca Komisji

4. Dysiewicz Zbigniew

5. Hołobowicz Adrian

6. Lech Grzegorz

7. Pilz Grzegorz – Przewodniczący Komisji

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Dębicka Joanna

2. Dysiewicz Zbigniew – Wiceprzewodniczący Komisji

3. Pilz Grzegorz

4. Sidło Krzysztof

5. Telega Arkadiusz – Przewodniczący Komisji