ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IX 2019 r."

piątek, 12 lipca 2019 10:19 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzie-lenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w ramach realizacji przedsięwzięcia „Usuwanie az-bestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IX 2019 r.”

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę: IMAK Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice

Poniżej pełna treść zawiadomienia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zawiadomienie o wyb.doc)Zawiadomienie o wyb.doc 32 Kb