Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej założenie Parku Nauk Przyrodniczych

piątek, 27 kwietnia 2018 10:51 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W myśl art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ochrona Obszaru Natura 2000 – Gmina Bytom Odrzański – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej założenie Parku Nauk Przyrodniczych”.

Zamawiający – Gmina Bytom Odrzański dokonał wyboru oferty nr 1, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

POROST MR Sp. z o.o.

ul. Polna 9c

96 - 314 BARANÓW