Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prac w terenach zieleni przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”

czwartek, 01 marca 2018 09:40 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prac w terenach zieleni przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap III”, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Poniżej do pobrania pełna treść zawiadomienia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (01032018Zawiad. o unieważ. postęp.docx)01032018Zawiad. o unieważ. postęp.docx 92 Kb