Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański - Zawiadomienie

poniedziałek, 03 marca 2014 15:26 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 21 sztuk w Gminie Bytom Odrzański”,

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 4, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

EKOKORD Zbigniew Korduszewski

ul. Jaśminowa 3

07 – 411 Rzekuń