Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim"

czwartek, 23 maja 2013 08:54 Tomasz Chmielewski
Drukuj

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim",
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 3, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

BRUK – ART. Wojciech Wojciechowski
Jaczów ul. Ogrodowa 26
67-200 Głogów

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Download this file (Zawiadomienie1.doc)Zawiadomienie1.doc 47 Kb