Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego"

środa, 07 marca 2012 12:54 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) pod adresem: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75569-2012:TEXT:PL:HTML&tabId=1 zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Poniżej do pobrania załączniki.