Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Topolowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Topolowa

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 01.03.2011r.

Nasz znak: ZP.271.1.2011

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 13534 – 2011, z dnia 27.01.2011r.

Zamawiający:

Gmina Bytom Odrzański,

ul. Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

tel. 68/38-84-022, faks 68/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi gminnej przy ul. Topolowej w Bytomiu Odrzańskim”, 

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał wyboru oferty nr 08, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstruktorów 2

67-100 Nowa Sól

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 76.261,50 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- 100 % cena- przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100% cena

Razem pkt w przyjętym

kryterium

100 % cena

01

BRUK-ART. Wojciech Wojciechowski

Jaczów, ul. Ogrodowa 26

67-200 Głogów

76.261,50 zł:91.682,92 x 100 x 100% = 83,18

83,18

02

Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG

Ryszard Kwapiszewski

67-100 Nowa Sól, ul. Norwida 1A

adres do koresp. 67-120 Kożuchów, ul. Leśna 9

76.261,50 zł:82.617,50 x 100 x 100% = 92,31

92,31

03

REMOBUD-Zenon Kasprzak

Ul.Wrocławska 20

67-100 Nowa Sól

76.261,50 zł:78.744,37 x 100 x 100% = 96,85

96,85

04

ATZ Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

Anna Bartoszewska

ul. Długosza 1

67-100 Nowa Sól

76.261,50 zł:78.964,95x 100 x 100% = 96,58

96,58

05

GEOPROFIT Joanna Ćwioro

Os. Nadodrzańskie 14c/27

66-100 Sulechów

76.261,50 zł:90.118,25 x 100 x 100% = 84,62

84,62

06

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU s.j. E.Fiedot W.Fiedot

ul. Spółdzielcza 2A, 67-222 Jerzmanowa

76.261,50 zł:80.884,57 x 100 x 100% = 94,28

94,28

07

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe

„KAMBUD”

ul. Długa 6, 67-100 Nowa Sól

76.261,50 zł:81.211,49 x 100 x 100% = 93,90

93,90

08

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

Ul. Konstruktorów 2

67-100 Nowa Sól

76.261,50 zł:76.261,50 x 100 x 100% = 100,00

100,00

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl od dnia 01.03.2011r.

BURMISTRZ

(-) JACEK SAUTER

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości