Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zamówienia publiczne Przetargi archiwalne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Bytom Odrzański, dnia 11.10.2010r.

Nasz znak: ZP-341/14/2010

 

Nr ogłoszenia o wszczęciu postępowania w BZP na portalu UZP: 303772 – 2010, z dnia 23.09.2010 r.

 

Zamawiający:

Gmina Bytom Odrzański,

ul. Rynek 1,

67- 115 Bytom Odrzański,

 

tel. 68/38-84-022, faks 68/38-84-026

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, że w prowadzonym przez Gminę Bytom Odrzański postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 000911F-na odcinku Drogomil-Bodzów”.

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) dokonał wyboru oferty nr 03, jako najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 1

64-224 Świętno

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz zawierała najniższą cenę, tj. 465.884,41 zł. brutto, według przyjętego kryterium –„100% cena” uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom, w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- 100 % cena- przedstawia poniższa tabela:

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

100% cena

Razem pkt w przyjętym

kryterium

100 % cena

 

01

Konsorcjum: Szosa Polska Sp. z o.o. – Lider

ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań

Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. –Partner

ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań

adres do koresp. ul. Wojska Polskiego 100 A,

67-100 Nowa Sól

465.884,41 : 526.849,44 = 88,43

88,43

 

02

 

Zakład Instalacyjny „ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz

Górzykowo 42

66 – 131 Cigacice

465.884,41 : 533.832,96 = 87,27

87,27

 

03

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z .o.o.

ul. Akacjowa 1

64-224 Świętno

465.884,41 : 465.884,41 = 100,00

100,00

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bytomodrzanski.pl od dnia 11.10.2010r.

 

BURMISTRZ

 

(-) JACEK SAUTER

 

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości