Informacja o realizacji przedsięwzięcia

środa, 26 listopada 2014 09:14 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Informuję, że Gmina Bytom Odrzański zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański – etap IV 2014 r.", w ramach którego usunięto 12,61 Mg (1.240 m²) płyt eternitowych falistych.
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 10.080,68 zł w ramach Programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter