Debata nad Raportem o stanie gminy.

piątek, 26 kwietnia 2019 10:45 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Informuję, że przygotowany został raport o stanie gminy Bytom Odrzański za 2018 rok.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie (sesja Rady Miejskiej w dniu 10 maja br., godz. 16:00) nad raportem, składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do 9 maja 2018 roku, do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
Raport dostępny jest do wglądu w Biurze Rady, Urząd Miejski pokój nr 12 w godz. 7:00-15:00 od dnia 26 kwietnia 2019 roku.