Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

poniedziałek, 17 maja 2021 11:05 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Bytom Odrzański, dnia 17.05.2021 r.

 

Nasz znak: OS.6220.1.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 40 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 122/8, 119/2 i 122/6, obręb 0006 Małaszowice, gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie”, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nr WZŚ.4220.298.2021.AJ z dnia 06.05.2021 r. (data wpływu: 07.05.2021 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli nr NZ.4300.30.2021 z dnia 04.05.2021 r. (data wpływu: 05.05.2021 r.), Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze nr WR.ZZŚ.7.435.121.2021.MN z dnia 26.04.2021 r. (data wpływu: 28.04.2021 r.), można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (ul. Sadowa 4, pokój nr 213, tel. 68 3884 022 wew. 38), w poniedziałek w godzinach od 8ºº do 16ºº oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się w sprawie oraz złożyć wnioski dowodowe.Obwieszczenie ogłoszono w dniu 17.05.2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, w miejscach publicznych, w miejscach planowanego przedsięwzięcia oraz zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim.

Termin skutecznego doręczenia: 31.05.2021 r.

Termin, w którym upływa czas na wypowiedzenie się, złożenie wniosków dowodowych przez strony: 07.06.2021 r.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

 

/-/ Jacek Sauter