Obwieszczenie Burmistrza Bytomia Odrzańsiego

wtorek, 29 grudnia 2020 00:00 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.), informuję, iż na podstawie wniosku złożonego przez Panią Bożenę Polańską – przedstawicielkę Zakładu Usług Technicznych „EKOMONT” ul.Dąbrowskiego 3/2, 67-100 Nowa Sól – działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - ul.W.Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dnia 10 grudnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 11 dn 63 dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 286/2, 272/1, 388/3, 183/95 obręb Bycz gm. Bytom Odrzański.

Informuję, że zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące ww. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w tutejszym Urzędzie lub przesłać je na adres: Urząd Miejski, ul.Sadowa 4, 67-115 Bytom Odrzański.

 

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter