Wyniki konsultacji społecznych

piątek, 15 listopada 2019 15:42 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 Wynik konsultacji:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)  nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2020.

w przedmiocie „Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.