Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

piątek, 09 listopada 2012 14:38 Tomasz Chmielewski
Drukuj

LSTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Informuję, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze, do postępowania sprawdzającego zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

Lp. Imie i nazwisko Miejsce zamieszkania
1

Dominik Osyczko

Zielona Góra

2

Arkadiusz Linkowski

Zielona Góra