Bytom Odrzański

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy/Nabory Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ksiegowości budżetowej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ksiegowości budżetowej

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 0050.51.2021

Burmistrza Bytomia Odrzańskiego

z dnia 5 października 2021r.

 

w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

zarządza się, co następuje,

§ 1.Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.

 

§2.1Kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości budżetowej wyłoni komisja, powołana odrębnym zarządzeniem.

2.Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości budżetowej oraz szczegółowy tryb pracy komisji określony jest w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Ogłoszenie o naborze określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. księgowości budżetowej zostanie zamieszczone:

1) w dzienniku o zasięgu regionalnym,

2) na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim,

§ 5.Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szukaj

Reklama

Wybory

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości