Usuwanie wyrobów azbestowych - 2019

środa, 24 kwietnia 2019 12:21 Tomasz Chmielewski
Drukuj

 

Bytom Odrzański, dnia 23.04.2019 r.

Nasz znak: OŚ.604.19.2011

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję, że Gmina Bytom Odrzański oczekuje na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie usuwania azbestu w 2019 r. w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie, do końca maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim (pok. nr 10), informacji o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy.

 Burmistrz Bytomia Odrzańskiego

/-/ Jacek Sauter