Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań w 2019 r.

wtorek, 19 lutego 2019 08:19 Tomasz Chmielewski
Drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadań publicznych w 2019 roku w zakresie
UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Zadanie nr 1: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej – piłka nożna. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 99.230,00 zł

Miejski Klub Sportowy ODRA w Bytomiu Odrzańskim

Zadanie nr 2: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański na terenie sołectwa Wierzbnica. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 16.830,00 zł

Klub Sportowy Błękitni Wierzbnica

Zadanie nr 3: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: judo. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 6.160,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy HAJIME

Zadanie nr 4: Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: kickboxing. Kwota przeznaczona na realizację zadania – 6.160,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy LEGION